Historia naszej szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Stąporkowie to placówka oświatowa, która na trwale wpisała się w dzieje społeczności stąporkowskiej i nie tylko. Nasza szkoła to ponad 65 lat historii i tradycji. To miejsce szczególne, w którym zdobywało wiedzę i uczyło się patriotyzmu kilka pokoleń mieszkańców Stąporkowa i okolic. Początki jej sięgają 1947 roku, kiedy to powstała Szkoła Przemysłowa Zakładów Odlewniczych w Wołowie, którą w 1951 r przekształcono w Zasadniczą Szkołę Odlewniczą Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego. W 1964 r reforma oświaty zlikwidowała ten system kształcenia i na bazie ówczesnej szkoły utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Odlewni Żeliwa Niekłań, której obiekty mieściły się na terenie Odlewni Żeliwa Niekłań w Stąporkowie. W początkach lat 70-tych rozpoczęto działania na rzecz utworzenia Liceum Ogólnokształcącego i 1 września 1971 r w Stąporkowie utworzono filię Liceum Ogólnokształcącego w Końskich. W 1973 r dzięki wysiłkowi władz lokalnych oddano do użytku nowy budynek szkolny, a w 1977 r Zespół Szkół Zawodowych Odlewni Żeliwa Niekłań otrzymał imię Stanisława Staszica.
Zmiany w systemie oświaty z lat 90-tych doprowadziły do powstania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica jako zbiorczego zakładu szkolnego obejmującego wszystkie szkoły ponadpodstawowe w Stąporkowie. Od rozpoczętego 1 września 2002 r. roku szkolnego nowa szkoła nosi nazwę Zespłu Szkół Ponadimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, w skład którego weszły dotychczasowe szkoły oraz nowe: 3-letnie Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, 4-letnie Technikum Handlowe i Technikum Ochrony Środowiska. Nauka odbywa się w 14 klasopracowniach bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne i naukowe, sprzęt audiowizualny oraz komputery. Szkoła zatrudnia pracowników w tym wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy bezustannie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności dydaktyczne i wychowawcze. Szkoła dysponujesalą gimnastyczną, siłownią oraz boiskami do gier zespołowych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie może poszczycić się wieloma osiągnięciami na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, jednak najlepszym wyróżnikiem jego osiągnięć są absolwenci, którzy to zdobywają dyplomy szkół wyższych i piastują odpowiedzialne i prestiżowe stanowiska. Wśród absolwentów naszych stąporkowskich szkół są technicy i robotnicy różnych specjalności i zawodów, urzędnicy, inżynierowie, prawnicy, lekarze, księża, nauczyciele. Nasza szkoła jest dumna ze swoich absolwentów, dziś nierzadko w sile wieku, często rodziców obecnych naszych uczniów.

 • 1947 r. – Powstanie Szkoły Przemysłowej Zakładów Odlewniczych w Wołowie /Stąporkowie/ przekształconej w 1951 r. w Zasadniczą Szkołę Odlewniczą Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego. Szkoła istniała do 1954 roku.
 • 1950 r. – Powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zjednoczonej Szkoły Kopalni Rudy Żelaza – Rejon Konecki w Czarnieckiej Górze, przekształconej w 1952 r. w Zasadniczą Szkołę Górniczą kopalni Żelaza „Stąporków”, a następnie przeniesionej do Starej Góry.
 • 1964 r. – Powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej Odlewni Żeliwa Niekłań w wyniku przekształcenia Zasadniczej Szkoły Górniczej Kopalni Rudy Żelaza w związku z likwidowaniem Kopalni Rudy Żelaza „Stąporków”/
 • 1969 r. – Przeniesienie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Odlewni Żeliwa „Niekłań” do obiektów na terenie Odlewni „Niekłań” w Stąporkowie
 • 1971 r. – Powstanie w Stąporkowie filii Liceum Ogólnokształcącego w Końskich
 • 1971 r. – Powstanie Wieczorowego Technikum Mechaniczno-Odlewniczego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • 1972 r. – Rozpoczęcie budowy obiektów szkolnych przy obecnej ulicy Stanisława Staszica
 • 1973 r. – Oddanie do użytku budynku dydaktycznego przy ul. Stanisława Staszica /w 1974 r. oddanie do użytku budynku internatu.
 • 1974 r. – Powstanie Podstawowego Studium Zawodowego Mechaniczno-Odlewniczego Odlewni Żeliwa „Niekłań”
 • 1975 r. – Powstanie zbiorczego zakładu szkolnego pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych Odlewni Żeliwa „Niekłań” w Stąporkowie
 • 1977 r. – Nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych Odlewni Żeliwa „Niekłań” w Stąporkowie imienia Stanisława Staszica
 • 1978 r. – Powstanie średniego Studium Zawodowego Odlewni Żeliwa „Niekłań” w Stąporkowie
 • 1982 r. – Utworzenie dziennego Technikum Odlewniczego /od 1992 r. noszące nazwę Technikum Mechaniczno-Odlewnicze/
 • 1984 r. – Przeniesienie Liceum Ogólnokształcącego do obiektów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica oraz utworzenie zbiorczego zakładu szkolnego pod nazwą „Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Liceum Ogólnokształcącego”
 • 1991 r. – Przekształcenie przyzakładowego Zespołu Szkół Zawodowych Odlewni Żeliwa „Stąporków” w Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica /w związku z przekazaniem szkoły do resortu oświaty.
 • 1992- Powstanie Policealnego Studium Zawodowego
 • 1993- Powstanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica jako zbiorczego zakładu szkolnego obejmującego wszystkie szkoły ponadpodstawowe w Stąporkowie
 • 1995 r. – Powstanie Liceum Zawodowego
 • 1997 r. – Powstanie Liceum Handlowego
 • 1999 r. – Powstanie Liceum Technicznego i Technikum Handlowego
 • 2002 r. – Przekształcenie istniejącego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zespół Szkół Ponadimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, w skład którego weszły dotychczasowe szkoły oraz nowe: 3-letnie Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, 4-letnie Technikum Handlowe i Technikum Ochrony Środowiska
 • 2003 r. – Powstanie Policealnego Studium Zawodowego
 • 2005 r. – Przekształcenie Policealnego Studium Zawodowego w Szkołę Policealną
 • 2005 r. – Powstanie Technikum Informatycznego
 • 2010 r. – Powstanie Technikum Organizacji Reklamy oraz Technikum Logistycznego